Formål

Foreningens formål er:


  • Foreningen har til formål at drive Det Blå Foreningshus.


  • Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og understøtte aktiviteter og samvær relateret til Det Blå Forenings hus for såvel medlemmer som kommunens borgere generelt. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.


  • Foreningen varetager de fælles interesser, som Foreningens medlemmer har.