Byggeproces

Indvielse på Det Blå Foreningshus 2022


Rejsegilde på Det Blå Foreningshus 2022


Byggeri 2021


Første Spadestik

Den 30. august 2021 blev det første, officielle spadestik taget til byggeriet af ”Det Blå Foreningshus” i Haderslev. Efter flere års indsats, møder og forhandlinger er projektet nu endelig på plads og Haderslev Kommune havde inviteret til arrangementet på den valgte lokalitet ved bystranden ved den store stenmole, byggepladsen Lodsvej 9, Haderslev, hvor det fremtidige foreningshus skal opføres.

Kommunen var repræsenteret ved Udvalgsformand for Udvalget for Fritid og Kultur Kjeld Thrane, som indledte åbningsceremonien med en tale, efterfulgt af en takketale til alle de involverede parter holdt af Formand for Haderslev Kajakklub Michael Madsen.

Haderslev Kajakklub og Haderslev Roklub stævnede ud fra deres nuværende klubhuse og roede til den fremtidige fælles klubhusplacering, hvor indvielsen og ”Det første spadestik” skulle finde sted. Et smukt ´smugkig´/indblik i det fremtidige scenarie, da kajakker, robåde og en enkelt SUP nærmede sig pladsen.

Der var et flot fremmøde af engagerede medlemmer og interesserede borgere til arrangementet og de mange fremtidige muligheder og perspektiver blev flittigt vendt og diskuteret blandt de fremmødte.

Efter dette vellykkede arrangement og projektets hidtil vigtigste milepæl ser alle nu frem til at følge med i de næste ´spadestik´ og forestående aktiviteter på Lodsvej 9 ved Haderslev Havn.